URNIK: 1. s           2018/19                            Podružnična šola Sovodenj

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
  6.40-7.40 J   U   T   R   A   N   J   E              V   A   R   S   T   V   O
     

1.

7.45-8.30

ŠPO  LUM MAT NiP-A SLJ

2.

8.35-9.20

SLJ    LUM SLJ  SLJ  MAT
M    A    L    I    C    A

3.

9.45-10.30

SLJ SLJ   GUM MAT GUM

4.

10.35-11.20

SPO  MAT  ŠPO  ŠPO SPO

5.

11.25-12.10

 NiP-A   SPO

knjižnica,

dopoldanske GU Milka B., Jelka Č.

 

DOD

DOP

K    O    S     I     L    O

P   O   D   A   L   J    Š   A   N   O        B   I   V   A   N   J   E ….

6.

12.25-13.10

 

OPB

 

OPZ NEŽA  (12.25-13.10) 

Orffov krožek

(lihi tedni) – ANA

OPB

ISP    

( 0,5 ure na t.)

OPB

športni krožek

ANDREJA   (sodi tedni)

OPB

7.

13.10-13.55

dramski – pravljični krožek MILKA        

OPB

 

OPB  

 

OPB  

 

OPB

 

OPB

– 15.05

                                   plesne vaje

                              PETRA (13.55-14.40)                         OPB  

 

URNIK: 2. s           2018/19                             Podružnična šola Sovodenj

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
 6.40-7.40   J   U   T   R   A   N   J   E              V   A   R   S   T   V   O
  

1.

7.45-8.30

ŠPO  LUM MAT SLJ SLJ

2.

8.35-9.20

SLJ    LUM SLJ  SLJ  MAT
M    A    L    I    C    A

3.

9.45-10.30

SLJ SLJ   GUM MAT GUM

4.

10.35-11.20

 TJ-A  MAT  ŠPO  ŠPO  TJ-A

5.

11.25-12.10

 SPO   SPO

knjižnica,

dopoldanske GU Milka B., Jelka Č.

  SPO

DOD

DOP

K    O    S     I     L    O

P   O   D   A   L   J    Š   A   N   O        B   I   V   A   N   J   E ….

6.

12.25-13.10

 

OPB

 

OPZ NEŽA  (12.25-13.10) 

Orffov krožek

(lihi tedni) – ANA

OPB

ISP    

( 0,5 ure na t.)

OPB

športni krožek

ANDREJA   (sodi tedni)

OPB

7.

13.10-13.55

dramski – pravljični krožek MILKA        

OPB

 

OPB  

 

OPB  

 

OPB

 

OPB

– 15.05

                                   plesne vaje

                              PETRA (13.55-14.40)                         OPB  

   

URNIK: 3. s             2018/19                            Podružnična šola Sovodenj

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
  6.40-7.40  J   U   T   R   A   N   J   E              V   A   R   S   T   V   O
   

1.

7.45-8.30

 TJ-A SLJ SLJ SLJ SLJ

2.

8.35-9.20

SLJ SLJ MAT SLJ ŠPO
M    A    L    I    C    A

3.

9.35-10.20

MAT ŠPO

TJA

dopoldanske GU

MAT MAT

4.

10.25-11.10

ŠPO MAT LUM SPO SPO

5.

11.15-12.00

GUM  SPO  LUM  GUM

DOD

DOP

                                                    K    O    S     I     L    O    

P   O   D   A   L   J    Š   A   N   O        B   I   V   A   N   J   E ….

6.

12.20-13.05

knjižnica,

ISP 12.25-12.53

OPB

 

OPB

 

Orffov krožek

(SODI TEDNI) – ANA 3., 4., 5. r.

dramski krožek

(LIHI TEDNI) JELKA 3., 4., 5. r.

OPB

OPB

športni krožek 3., 4., 5. (LIHI T.)  ANDREJA

dramski krožek 3., 4., 5.

(SODI T.) JELKA

OPB

7.

13.10-13.55

 

OPB

OPZ  NEŽA E. (13.10-13.55)

OPB

 OPB  OPB  OPB
– 15.05

                                   plesne vaje

                              PETRA (13.55-14.40)                         OPB  

 

URNIK: 4. s         2018/19                             Podružnična šola Sovodenj

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
6.40-7.40 J   U   T   R   A   N   J   E              V   A   R   S   T   V   O
   

1.

7.45-8.30

SLJ      TJA      NiT SLJ SLJ

2.

8.35-9.20

SLJ      DRU      ŠPO       MAT MAT
M    A    L    I    C    A

3.

9.35-10.20

MAT SLJ      MAT      GUM DRU

4.

10.25-11.10

     NiT MAT      TJA      NiT LUM

5.

11.15-12.00

     ŠPO

     ŠPO

dopoldanske GU

GUM/14 dni

OS/14 dni

     DOD

DOP

LUM

                                          knjižnica

                                                  K    O    S     I     L    O                              

P   O   D   A   L   J    Š   A   N   O        B   I   V   A   N   J   E ….

6.

12.20-13.05

     

OPB

                               

            

 

OPB          

Orffov krožek

(SODI TEDNI) – ANA 3., 4., 5. r.

dramski krožek

(LIHI TEDNI) JELKA 3., 4., 5. r.

OPB

    

INN

(12.15…) MARTIN

OPB

športni krožek 3., 4., 5. (LIHI T.)  ANDREJA

dramski krožek 3., 4., 5.

(SODI T.) JELKA

OPB

7.

13.10-13.55

 

OPB

OPZ  NEŽA E. (13.10-13.55)

OPB

 

 OPB

     INN

(…13.45) MARTIN

OPB

 OPB

 

– 15.00

                                   plesne vaje

                              PETRA (13.55-14.40)                         OPB  

 

URNIK: 5. s           2018/19                            Podružnična šola Sovodenj

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
   6.40-7.40 J   U   T   R   A   N   J   E              V   A   R   S   T   V   O

 

7.15-7.40

 

1.

7.45-8.30

SLJ SLJ      NiT SLJ SLJ

2.

8.35-9.20

SLJ      TJA      ŠPO      MAT MAT
M    A    L    I    C    A

3.

9.35-10.20

DRU GOS     MAT      GUM      TJA

4.

10.25-11.10

     NiT MAT DRU      NiT LUM

5.

11.15-12.00

     ŠPO

     ŠPO

dopoldanske GU

GUM/14 dni

OS/14 dni

     DOD

DOP

LUM

                                                               knjižnica

K    O    S     I     L    O

                  P   O   D   A   L   J    Š   A   N   O        B   I   V   A   N   J   E      

6.

12.20-13.05

 

TJA

 

 

DRU

 

Orffov krožek

(SODI TEDNI) – ANA 3., 4., 5. r.

dramski krožek

(LIHI TEDNI) JELKA 3., 4., 5. r.

OPB

    

INN

(12.15…) MARTIN

OPB

športni krožek 3., 4., 5. (LIHI T.)  ANDREJA

dramski krožek 3., 4., 5.

(SODI T.) JELKA

OPB

7.

13.10-13.55

 

OPB

OPZ 

NEŽA E. (13.10-13.55)

OPB

 

kolesarski

OPB

     INN

(…13.45) MARTIN

OPB

 

 

OPB

– 15.00

                                   plesne vaje

                              PETRA (13.55-14.40)                         OPB