Šolsko leto 2017/18

Marija Burnik 1. s in 2. s
jutranje varstvo (klekljanje)
podaljšano bivanje (mladi vrtnarji)
dramski krožek 1. in 2. r.
Jelka Čadež druga strokovna delavka v 1. s
angleščina, 1. – 5. r.
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
Andreja Jesenovec 3. s
podaljšano bivanje
Anaela Pajić / Ana Marija Dolenc 4. s in 5. s
kolesarski izpit
podaljšano bivanje
Eva Trček ŠPO, 4. s in 5. s
GOS, 5. s
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
SAOP
Neža Erznožnik otroški pevski zbor, 1. – 5. r.
Martin Oblak neobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik – nemščina (N2N), 4. s in 5. s
Metka Slabe priprava malic in kosil
Tatjana Štucin čiščenje prostorov