Ime in priimekPodročje
Jelka Čadežrazredničarka 1. in 2. razreda angleščina, 2.–5. r. jutranje varstvo individualna strokovna pomoč podaljšano bivanje
Anaela Bešićdruga strokovna delavka v 1. r. učiteljica v 2. razredu jutranje varstvo podaljšano bivanje dodatni in dopolnilni pouk
Andreja Jesenovecrazredničarka 5. razreda kolesarski izpit individualna strokovna pomoč podaljšano bivanje SAOP
Ana Marija Dolencrazredničarka 3. in 4. razreda individualna strokovna pomoč podaljšano bivanje
Jana Rojc podaljšano bivanje, SPO 3., 4. in 5. razred
Martin Oblakneobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik – nemščina (N2N), 4. in 5. r. podaljšano bivanje
Neža Erznožnikotroški pevski zbor, 1.–5. r.
Metka Slabepriprava malic in kosil
Tatjana Štucinčiščenje prostorov

Na šoli je 45 učenk in učencev.