Po nekaj dneh posebnega športnega dogodka na Sovodnju so vtisi še vedno zelo intenzivni, močni, pozitivni, tako pri učencih kot pri učiteljicah.

Posebno doživetje je bil že sam uvod z olimpijsko himno, nošenjem olimpijske zastave in bakle po igrišču in da je med športnimi dejavnostmi tega dne prava olimpijska zastava visela ob robu Športnega igrišča Sovodenj. Učenci in učenke, ki so bili izbrani za držanje in nošenje, so to opravili zelo odgovorno, ob rahli pomoči gostujočih športnih mentorjev.

Zgovorna, prijazna, simpatično dostopna in strokovna Brigita Langerholc Žager in Bojan Jurović sta znala navdušiti in usmerjati učence, da so delali zavzeto in z veseljem, kar sta predlagala. Pri olimpijki Brigiti so učenci tekli na različne načine in z različnimi rekviziti. Bojan jih je navduševal za natančne mete vorteksa v ležeči obroč na tleh ali naslonjenega na gol. Jožeta Hribarja (, pobudnika in enega od sponzorjev) smo poznali že od lanskega obiska in vedeli, da s primernimi rekviziti, moško avtoriteto, spodbudnimi nasveti in sproščenostjo lahko prepriča vsakega učenca, da bo pri natančno zabavni športni aktivnosti zraven tudi še računal. Tako so vestno seštevali točke pri metanju balinčkov, kotaljenju lesenega balina v mrežo in pri metanju magnetnega pikada. Katja Koželj je bila, kot je sama dejala, v taki vlogi še bolj na začetku, a se je tudi dobro znašla, sodelovala, pomagala in svetovala učencem pri balinčkih.

Na taki Mini olimpijadi so bili zmagovalci vsi učenci, saj so se vsi trudili. Zelo so bili veseli vseh sponzorskih daril, saj o njih pred tem niso nič vedeli. Na koncu je vsak zelo ponosno počakal v koloni in si pustil nadeti mali balinček kot kolajno s strani ravnatelja ali vodje podružnične šole. Učenci so se razveselili revij Modri Jan, risal, zvezkov in vsega drugega. Dejstvo, da so sprva zaprosili za podpis v zvezke olimpijko Brigito, je bilo logično. A tistega dne so želeli imeti zbrane podpise tudi vseh ostalih prisotnih odraslih, ki smo bili vključeni v dogodek!

Čeprav sem pred našim dogovarjanjem s predstavnikom Olimpijskega komiteja Slovenije imela kar čuden občutek, da bo na naši mali podružnični šoli tak dogodek potekal prej kot na veliki matični šoli, sem zdaj povsem pomirjena in prepričana, da si tudi  mi včasih zaslužimo biti v čem prvi.

»Res se trudimo, da pridemo v čim več krajev in skupaj s šolami in vrtci promoviramo šport, gibanje in olimpizem,« je zapisal g. Aleš Šolar, predstavnik OKS.

Za res čudoviti dve uri na Mini olimpijadi na Sovodnju se zahvaljujemo vsem, ki so dogodek organizirali (OKS), tistim, ki so ga izvajali in vsem sponzorjem, ki so prispevali res lepe nagrade.

Zapisala Milka Burnik

mini-olimpijada_01

mini-olimpijada_04

 

mini-olimpijada_05

mini-olimpijada_06

mini-olimpijada_03

mini-olimpijada_02

mini-olimpijada_10 mini-olimpijada_09 mini-olimpijada_08         mini-olimpijada_07

mini-olimpijada_15 mini-olimpijada_14 mini-olimpijada_13 mini-olimpijada_12

mini-olimpijada_07

 

mini-olimpijada_23     mini-olimpijada_26 mini-olimpijada_25 mini-olimpijada_24  mini-olimpijada_22 mini-olimpijada_21 mini-olimpijada_20 mini-olimpijada_19 mini-olimpijada_18 mini-olimpijada_17 mini-olimpijada_16

mini-olimpijada_27

mini-olimpijada_31

mini-olimpijada_29

mini-olimpijada_28

mini-olimpijada_30