Razrito staro asfaltno igrišče pred šolo, razdejano zeleno vrtčevsko igrišče ob prizidku in grobo nasuta brežina pod vrtcem oz. nad opornim zidom so čakali od februarja 2013 na gradbenike in gradbene stroje. V zadnjem tednu avgusta 2015 so prišli in najprej vkopali dve veliki cisterni čistilne naprave. Do nje so po globokih jarkih čez staro igrišče napeljali cevi od izpustov komunalnih odplak iz stavb. Poskrbeli so še za odtok meteornih voda. Odstranili so zaplate starega asfalta in pripravili podlago za novo asfaltacijo. Položili so nekaj robnikov in tlakovcev. Nov asfalt so na dovozni poti na Športno igrišče Sovodenj, na starem šolskem igrišču in zadaj za šolo do gospodarskega vhoda polagali več dni, saj jim je nagajalo vreme. Zaključili so 18. septembra.

V tem času je stekel tudi posvet, izbor in naročilo novih igral za zeleno vrtčevsko igrišče. Stara so bila precej poškodovana v času prestavljanja in ob sanaciji okolice z jeti.

Samo upamo lahko, da bodo gradbeniki vztrajali še naprej do konca, vreme pa služilo nadaljnjim aktivnostim na zelenem igrišču in na brežini.

Zapisala Milka Burnik

čistilna 2015

otežen dostop do šole in vrtca v prvih dneh septembra 2015

postavljena čistilna 2015

postavljena čistilna 2015 (1)  podlaga za asfalt 2015

nov asfalt, 18. 09. 2015