Nekaj učencev dramskega krožka oz. turističnega podmladka se je v tem poletju izkazalo z nastopi. V nedeljo, 7. avgusta so Matevž, Urban, Veronika, Tjaša, Tinkara in Rebeka nastopili na prireditvi društev in sekcij iz KS Sovodenj – Pod Ermanovcem ni dolgčas. V dialogih so predstavili tri like iz pretekle zgodovine: skopuškega mlinarja Jurja (po zgodbi Lojzeta Zupanca, Skopuški mlinar), kontrabantarico Mico (po knjigi prof. Tomaža Pavšiča, Ob stari meji) in vaškega posebneža Miklavža z “Grape”. Pred in po tem nastopu pa so učenci obiskovalcem svetovali, kako naj izdelajo mini mejnik rapalske meje, poslikajo vrečko iz blaga, sestavijo otroško uro ali zgubajo lonček za lovljenje bombona.

Veronika in Rebeka sta nastopili v kulturnem programu pri planinski koči PD Žiri, na Mrzliku, na meji občin Žiri in Gorenja vas – Poljane, v nedeljo, 11. septembra, na dan tradicionalnega pohoda ob rapalski meji. Z vlogo Mice kontrabantarice in Pepce, ki nabira sadove narave – rož’ce za čajčke, sta navdušili pohodnike, ki smo prehodili pot s Sovodnja ali pa iz Žirov in se srečali vrhu Mrzlega Vrha pri glavnem mejniku rapalske meje št. 38.

Sovodenjske učiteljice smo pred planinsko kočo in na vrhu Ermanovca konec avgusta gostile kolektiv iz matične šole in PŠ Lučine ter vzgojiteljice. V gozdu na vrhu hriba smo se srečali z gozdno pedagogiko in s prekritimi očmi hodili ob napeti vrvi med drevesi, na travniku pred kočo pa smo se pomerili v zabavnih in spretnostnih igrah.

Zapisala Milka Burnik

Mica in Pepca

Mica

Pepca