Učenci PŠ Sovodenj so v tem šolskem letu pod naslovom Osovnk za pas, spet bo košna na vas, raziskovali ročno košnjo, osovnike in klepišča. Po nastali pisni nalogi so izdelali mini osovnke z oslo (brusnim kamnom) in jih skupaj z vrečko suhih hrušk in jabolčnih krhljev (za hruškovo vodo) ponudili kot spominek našega kraja. Vse skupaj so povezali še s prireditvijo TD Sovodenj – Janez že kleplje oz. nekoč Pokošnico ali praznikom koscev.
Na razstavnem prostoru v Mercatorjevem centru v Domžalah so Neža, Laura, Iris, Nace, Amadeja in Žan s postavljeno razstavo in živo razlago tako prepričali komisijo, da so na koncu v roke prijeli srebrno priznanje in posebno zlato priznanje za najboljšo tržnico (oz. razstavni prostor). Deklice so razlagale o košnji, grabljenju, osovnkih in oslah, hruškovi vodi….. Na latah kozolca so visele velike fotografije dogajanja včasih in danes ob košnji, grablje in lesene vile. Na tleh so bili primerki različnih osovnkov. Dečka sta opisala in prikazala klepanje kose na klepiščih, in sicer na koroški in kranjski način. Obiskovalci tržnice so po poslušanju lahko rešili kviz vprašanja in si prislužili vrečko suhega sadja za hruškovo vodo in mini osovnk z oslo.
Učenci so bili navdušeni nad priznanjema, pa tudi prepričani, da se res splača dati vse od sebe za dober rezultat.
Zapisala Milka Burnik